top of page

Vanliga frågor

Vad är ett matkooperativ?

Ett matkooperativ är i grunden en förening som köper in och säljer matvaror till sina medlemmar. Motivationen är ofta att kunna sälja livsmedel billigare, eller att kunna erbjuda alternativ som inte finns i vanliga mataffärer. Det är vanligt att det också finns en djupare värderingsgrund bakom, och en vilja att göra något gott för världen och för samhället. Matkooperativ är vanligare utomlands, men finns även på några olika platser i Sverige. Det finns olika former för hur verksamheten utformas. Vi kommer att driva vårt kooperativ som en ekonomisk förening där alla medlemmar äger en lika stor del var av butiken.

 Vad är speciellt med ett matkooperativ?

Att starta ett matkooperativ istället för en vanlig mataffär innebär att alla som är medlemmar äger och hjälps åt att driva butiken. På så vis kan vi sänka priserna på maten, utan att betala mindre till bonden. Vi vill också skapa en marknadsplats för de varor som är för unika eller småskaliga för stora butiker. Vi vill att vårt sortiment ska grundas i värderingar och en vilja att göra gott. Som medlem får du dessutom vara med och påverka för att göra matkooperativet till den mataffär du vill ha. Vi hjälps alla åt med de kompetenser vi har för att driva verksamheten. Om du ger av din tid och arbetar i butiken, och får billigare, hållbarare mat tillbaka. Schysst va?

Hur ska kooperativet finansieras och gå runt?

En del av intäkterna kommer från medlemsavgifter och sökta medel för olika projekt men den största delen kommer från försäljningen i butiken. Nu när vi är igång har vi mycket lägre kostnader än en vanlig mataffär, eftersom att vi inte måste betala ut löner till några anställda. Vi kan vara flexibla i vår prissättning och kommer att anpassa den till antalet medlemmar vi har. Ju fler vi blir, desto mer kan vi sänka prispåslaget.

Vad säljer Matkooperativet i Helsingborg?

Vårt mål är att bli en livsmedelsbutik med ett vardagssortiment. Det innebär att du ska kunna hitta det mesta i butiken, i mat och hushållsväg i alla fall. Det innebär allt från grönsaker och krossade tomater, till mejeri och hygienartiklar. Vi kanske inte har lika många alternativ av varje sort, men det alternativ vi har kommer är väl utvalt och schysst producerat. Även om vårt mål är en komplett butik, så måste ju alla börja växa från något mindre. Det innebär att vi nu i starten har ett lite mer begränsat sortiment än vi drömmer om, men ju fler vi blir desto snabbare kan vi växa!

Vad menar ni med närproducerat och hållbart?

Vi tycker inte att närproducerade varor så som kött och grönsaker ska behöva konkurrera med mat som importerats från andra länder. För oss innebär närproducerat att maten inte rest längre än ca 20 mil för att komma till vår butik. 20 mil innebär ungefär mat från Skåne och en bit in i närliggande landskap. Vi vill att varor som kan köpas lokalt, ska köpas lokalt, förutsatt att de producerats på ett i övrigt hållbart sätt. Vi tror att mat smakar bättre när den inte behövt resa så långt. Hållbart för oss innebär att maten vi säljer ska ha så liten negativ inverkan och så stor positiv påverkan på vår planet som möjligt. Detta innebär att vi vill sälja ekologiskt odlad mat, men också använda så lite förpackningsmaterial som möjligt. Vi vill ta vara på jordens resurser!

Var ligger butiken vem får handla hos er?

Vår butik ligger på Möllegränden 4a som ligger mitt i stan och är lätt att ta sig till, särskilt med kollektivtrafik. Alla som är i Helsingborg kommer att få handla i Matkooperativet , men som medlem får du vara med att äga och driva affären.

 Hur blir jag medlem?

Att bli medlem är enkelt!
Fyll i formuläret som du hittar genom att klicka här »
Betala medlemsavgift på 100 kr och insats på 300 kr. Totalt 400 kr till bankgiro 5187-4477.
(Insatsen är en engångskostnad som du får tillbaka om du går ur kooperativet och medlemsavgiften betalas årsvis)
Du kommer få ett välkomstbrev via e-post (det kan dröja något)
Välkommen som medlem i Matkooperativet Helsingborg. Din röst behövs!

Behöver jag jobba för att vara medlem?

Nej, det behöver du inte. Som medlem betalar du medlemsavgift, men är du även aktiv medlem i Matkooperativet förväntas du arbeta i butiken och/eller i någon av våra engagemangsgrupper 6 timmar varje månad. För din insats får du handla med 10% rabatt i butiken. Övriga medlemmar handlar med 5% rabatt. Att bli medlem är ett jättebra sätt att stötta verksamheten även om du inte har tid att jobba. Vi kommer bli mycket tacksamma för din insats.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Du kan när du vill avsluta ditt medlemskap

Hantering av personuppgifter

Inledning

Matkooperativet Helsingborg, ekonomisk förening (769633-9840), Möllegränd 4 A, 252 23 Helsingborg arbetar med dina personuppgifter i form av av ett medlemsregister, bokningssystem för butikspassbokning samt nyhetsbrevsutskick.

Dina personuppgifter delas inte med någon tredjepartsleverantör utan är enbart hanterade av Matkooperativet i Helsingborg.

Du har när som helst rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: hej@matkooperativet.se.

Hur vi hanterar cookies

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort. Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och t ex automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.


Medlemsregister/Medlemsansökan

Du kan bli medlem i Matkooperativet Helsingborg genom att fylla i ett digitalt formulär på Internet eller fylla i ett fysiskt formulär i butiken samt att erlägga medlemsinsats (300 kr) och en medlemsavgift (100 kr).

De personuppgifter som efterfrågas i ansökan är; namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, eventuellt intresse av att arbeta i butiken eller engagemang i några av våra andra engagemangsgupper samt ett godkännande för att motta vårt nyhetsbrev och utskick av medlemsinformations.

Syftet med insamling av personuppgifterna är att kunna upprätta en medlemsförteckning, hålla reda på datum för inträde, betalning av årets medlemsavgift samt kunna koppla medlemsinsatsen till rätt person.

Medlemsförteckningen hanteras enbart digitalt via Google Drive som en sluten mapp enbart tillgänglig för Matkooperativets styrelse och systemägare. Eventuella fysiska ansökningar kasseras efter införande i det digitala dokumentet.

Engagemang i grupp eller arbete i butik är frivilligt men då detta anges i ansökan kontaktas medlemmen personligen av respektive engagemangsgrupps kontaktperson, oftast via e-post.

Anmälan till nyhetsbrev och medlemsutskick är obligatorisk i medlemsansökan och ingår i medlemsstjänsten. Detta är det enda sätt genom vilket Matkooperativet kommunicerar med sina medlemmar. Dock har samtliga nyhetsbrevsutskick en avanmälningsmöjlighet där man kan avanmäla sig från kommande utskick.

Andelsägande och utträde

Du kan när som helst begära utträde ur Matkooperativet och få din medlemsinsats på 300 kronor utbetald. Detta förverkligas genom att fylla i utträdesblanketten som finns tillgänglig här. Genom utträdet sker en automatisk borttagning av samtliga medlemsuppgifter från vårt medlemsregister. Om en medlem ej begär utträde men inte heller erlägger den årliga medlemsavgiften på 100 kronor kvarstår insatsen under 6 år innan den tillfaller föreningen och medlemmens uppgifter raderas.


Nyhetsbrev

Matkooperativets medlemsutskick och nyhetsbrev hanteras via webbverktyget Mailchimp. I verktyget registreras enbart e-postadresser och namn; antingen via anmälan till nyhetsbrev på Matkooperativets hemsida och via manuell registrering av nya medlemmar från medlemsregistret.

I varje utskick finns en tydlig avanmälningsfunktion längst ner och vid användning av denna avregistreras man automatiskt från kommande utskick.


Boka.se

För att kunna bemanna butiken på ett hanterbart sätt använder sig Matkooperativet av det webbaserade systemet Boka.se. För de medlemmar som väljer att engagera sig i att bemanna butiken skapas en inloggning av systemägaren till Boka.se. Medlemmen kan sedan välja att logga in med hjälp av autogenererat användarnamn (e-postadress) och lösenord alternativt via sitt Facebook/Google konto. Väl inne i systemet kan medlemmen själv avgöra om denne vill fylla på mer information om sig själv eller ej.

Boka.se används enbart för att boka in sig på pass i butiken och att boka butiken som möteslokal. En kontinuerlig genomgång av registrerade medlemmar sker för att manuellt rensa bort ej längre aktuella medlemmar. Vid begäran om utträde ur föreningen tas eventuella uppgifter även bort från Boka.se.

bottom of page